Presentasjonar

Fil Nynorsk grammatikk - Powerpointpresentasjon


Oppgåver

Fil Øvingsoppgåve til bøying av sterke verb

Fil Øvingsoppgåve - skjema til bøying av substantiv og verb  

Fil Førebuing til prøva i nynorsk grammatikk - Repetisjonsppgåver 


Malar til lekseprøver

Fil Mal til lekseprøve i bøying av sterke verb 

 


Kart for minne

Fil Bøying av sterke verb - kart for minne (gruppeoppgåve)

 


Brotmannskvad - bøying av verb