Undervisning: inspirasjon, tips og ideer

"You can teach a student a lesson for a day; but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives." 

På denne nettsiden vil du finne tips og ideer som du kan ta i bruk i undervisningen. Målgruppen er først og fremst ungdomsskolelærere, men flere av metodene som blir beskrevet kan også brukes på barne- og mellomtrinnet. 

Hvis du har egne opplegg eller tips som du tror kunne passet på denne siden, send meg gjerne en mail:

annem1984@gmail.com.

Alle bidrag mottas med takk! 

Foreløpig er arbeidet i startfasen, men det kommer mer etter hvert!